Όραμα

Όραμα

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός κέντρου παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τεμάχιο γης στο Φιλάνι – Λευκωσία που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από την Ιερά Μονή Μαχαιρά. Πρόκειται για ένα πολυδύναμο χώρο, σωστά στελεχωμένο και άρτια εξοπλισμένο όπου τα άτομα με αναπηρίες θα τυγχάνουν της κατάλληλης φροντίδας και παραγωγικής απασχόλησης. Θα λαμβάνουν επίσης διάφορες θεραπείες π.χ. λογοθεραπεία, υδροθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ο.κ. Γύρω από το κεντρικό κτήριο θα υπάρχουν σπίτια στα οποία τα άτομα αυτά θα μπορούν να διαμένουν μόνιμα ή να διανυκτερεύουν προσωρινά.